Bestyrelse

GASmuseets bestyrelse pr. 9.6.2017

Repræsentant, Mariagerfjord Kommune: Jørgen Pontoppidan
Repræsentant, Ørsted: Susanne Westh
Suppleant, Ørsted: Søren Dalsager
Repræsentant, HMN Naturgas: Søren Hylleberg Sørensen
Suppleant, HMN Naturgas: Per Jensen
Repræsentant, Nature Energy Fyn A/S: Torben Jensby
Repræsentant Energinet.dk: Peter Hodal

Valgt på repræsentantskabsmøde i 2017
Henrik Andersen, Aalborg Gasforsyning (valgt 2017)
Per Offersen, Kosan Gas A/S (valgt 2016)
Arne Hosbond, Sikkerhedsstyrelsen (valgt 2016)
Thea Larsen, Dansk Gasteknisk Center (valgt 2017)
Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet (valgt 2017)
Kim Beyer Eskildsen, DEBRA (valgt 2017 (for et år))
Nacina Derris Jensen (suppleant)
Per Langkilde, Gastech Energi (suppleant)

Revisor
Beierholm Revision (genvalg)